Ładowanie treści...
Personal fabric – agentura práce, a.s.

Informacje dla kandydatów

Informacje dla zainteresowanych

Jak napisać życiorys i list motywacyjny?

Życiorys (CV) stanowi zwięzłe podsumowanie wykształcenia, doświadczenia i innych istotnych informacji o twoim profilu. Podczas sporządzania życiorysu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie pominąć ważnych aspektów, należy również unikać podawania zbędnych informacji. Jak powinien wyglądać wzorowy życiorys?

Prawidłowe, aktualne i prawdziwe informacje - skup się na poprawności danych: adres, numer kontaktowy, data urodzenia, osiągnięte wykształcenie i doświadczenie. Szkoda, jeżeli twoje CV zostanie odrzucone z powodu podania błędnego numeru telefonu. Przed wysłaniem swojego życiorysu zalecamy sprawdzanie i aktualizowanie wszystkich informacji.

Pamiętaj również, że każdą informację można sprawdzić: wykształcenie i doświadczenie. Podawaj wyłącznie informację, które możesz potwierdzić odpowiednim dokumentem: świadectwem, dyplomem itp.

Chronologia -
w życiorysie obowiązuje zasada podawania informacji w kolejności od najnowszych do starszych. Na pierwszym miejscu wpisz pracę, którą wykonywałeś/-aś dotychczas lub wykonujesz nadal, na pierwszym miejscu umieszczaj również najwyższe osiągnięte wykształcenie.

Zwięzłość, przejrzystość i precyzja
- życiorys powinien zawierać wyłącznie dokładną informację. Nie musisz pisać długich tekstów w poszczególnych akapitach, wystarczy wymienić poszczególne aspekty w punktach. Skoncentruj się na tym, kto będzie czytał twoje CV i odpowiednio dostosuj informacje. Wymień swoje kwalifikacje zawodowe, które mogą być przydatne na konkretnym stanowisku - wykształcenie, certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.

Unikaj klisz i frazesów - musisz się wyróżnić na tle innych kandydatów. Wymień wyłącznie istotne i ciekawe umiejętności i cechy osobowości, nie zapomnij o znajomości języków, prawie jazdy i poziomie obsługi komputera.

W niektórych przypadkach pracodawca wymaga również listu motywacyjnego. Jest to krótki tekst, który będzie oddawał motywację kandydata do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Ponadto list motywacyjny musi zawierać dane kontaktowe oraz podziękowanie za czas, który pracownik działu kadr poświęcił na przeczytanie listu.

Jak napisać życiorys i list motywacyjny?
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przede wszystkim musisz być dobrze poinformowany. Zrobisz bardzo dobre wrażenie, jeśli przed rozmową kwalifikacyjną dokładnie zapoznasz się z informacją o firmie w której chcesz podjąć zatrudnienie.

Musisz zapamiętać imię i nazwisko osoby kontaktowej, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli taką informację otrzymasz.

Nie zapomnij zabrać ze sobą
dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), kopię wysłanego CV, kopie wszystkich posiadanych certyfikatów i dyplomów, które posiadasz oraz kopie dyplomu o uzyskaniu najwyższego wykształcenia. Możliwe, że personalista podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprosi o ukazanie niniejszych dokumentów.

Chcesz jeszcze kilka wskazówek na koniec? Bądź punktualny, zadbaj o odpowiedni ubiór, używaj poprawnych form językowych, a najważniejsze - bądź spokojny i zachowuj się naturalnie.